Ouderbetrokkenheid

Een goed contact en samenwerking tussen ouders en Kindcentrum Ulingshof vinden wij erg belangrijk. We zien ouders als volwaardige partners. Dit geven we op verschillende manieren vorm.

Kindcentrum Ulingshof heeft …. OR/MR.

Meer info … linkjes.

Heb je interesse om je hiervoor aan te melden stuur dan een e-mail naar kindcentrum@ulingshof.nl