Ouderbetrokkenheid

Een goed contact en samenwerking tussen ouders en Kindcentrum Ulingshof vinden wij erg belangrijk. We zien ouders als volwaardige partners. Dit geven we op verschillende manieren vorm.

Ulingshof heeft een Ouderraad (OR) en een Medezeggenschapsraad (MR).

De OR bestaat uit de volgende leden:

 

Kelly Helmes (voorzitter), Christianne Verhaeg (secretaris), Miranda Geurts, Patricia Peeters en Eric Brueren. Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden.
Hans Ploum zal komend schooljaar de afvaardiging vanuit het schoolteam zijn.
 
De ouderraad is bereikbaar via ouderraad.ulingshof@gmail.com of via Kelly (06-12729627) en vergadert ongeveer 5 keer per jaar. 
Als ouderraad zien wij erop toe dat de vrijwillige activiteitenbijdrage op een verantwoorde manier beste
ed wordt en helpen we mee met het organiseren van activiteiten binnen school, zoals de Kerstviering, Uledag of de Koningsspelen.
Hiervoor hebben we af en toe wat extra hulp nodig. Ouders die het leuk vinden om te helpen kunnen zich aanmelden voor de hulpouder-lijst. Het is geen verplichting om een vast aantal keren mee te helpen. Alle hulp is welkom!
 Als je je nog niet opgegeven hebt en toch af en toe mee wilt komen helpen op school, stuur dan een berichtje naar Kelly (voorzitter OR): 06-12729627. Je wordt dan toegevoegd aan de lijst.
 
Verder organiseren we sinds het schooljaar 2023-2024 een aantal samenspeel-momenten na school zodat ouders en kinderen elkaar informeel kunnen ontmoeten. De data staan op de kalender van school.
Uiteraard staat de Ouderraad altijd open voor tips, nieuwe ideeën of vragen vanuit ouders. Neem gerust contact op.
De MR bestaat uit de volgende leden:

Christiaan van Lieshout, Linda Jochijms, Ergun Cangir en Juulke Schrobbers (oudergeleding)
Simone Dinnissen, Mireille Geerits – van Vehmendahl en Dries Rooijakkers (als vervanger van Anouk Niessen).