Klachtenregeling

De medewerkers van Kindcentrum Ulingshof doen hun uiterste best om zorg, onderwijs en revalidatie van de hoogste kwaliteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat een kind/ouder niet tevreden is met de gang van zaken. Als gesprekken daarover met de betreffende medewerker en/of managementteam niet tot verbetering of een oplossing leiden, kan de ouder zich wenden tot de vertrouwenspersoon, de klachtenfunctionaris en/of tot de klachtencommissie. Alle 3 de afzonderlijke organisaties hebben vooralsnog een eigen klachtenregeling. Afhankelijk van de inhoud van de klacht zal deze op de juiste plek besproken worden. We verwijzen u hiervoor naar de site van de betrokken organisaties.

Lees hier de klachtenregeling voor onderwijs.

Lees hier de klachtenregeling voor kinderrevalidatie: Adelante Groep | Klachten en complimenten