Over Ulingshof

Wie zijn we?

Ulingshof is een kindcentrum waar onderwijs, revalidatie en zorg op maat worden aangeboden. Om dit te kunnen realiseren bundelen Onderwijsgroep Buitengewoon, Adelante en PSW hun krachten en maken we optimaal gebruik van elkaars expertise.

 

Wat doen we?

De meeste kinderen die naar Ulingshof komen, gaan er naar school. Een belangrijk deel van de kinderen heeft behoefte aan medisch specialistische revalidatie. Een kleiner deel van de kinderen krijgt zorg binnen een ontwikkelgroep.

In ontwikkelingsniveau en leervermogen van de kinderen zitten verschillen, evenals in de lichamelijke beperkingen en/of aandoeningen. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag vinden ze binnen Ulingshof een plekje dat bij hen past.

Zo komen kinderen vanaf 2 tot 4/5 jaar met een revalidatiebehoefte naar de Therapeutische Peutergroep Dikkertje Dap.

Het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs wordt bezocht door kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar die vragen om passend onderwijs, met daarbij indien nodig ondersteuning vanuit revalidatie en/of zorg. Daarbij varieert het aanbod binnen het onderwijs van leerroute 1 t/m 7.

Voor sommige kinderen, die veelal veel zorg nodig hebben, is de stap naar school nog wat groot. Deze kinderen vinden hun plek binnen de ontwikkelgroep Uilennest.
Ook verzorgt PSW Junior naschoolse- en vakantieopvang voor de kinderen die al bij ons naar school gaan.

Waar staan we voor?

Ulingshof is van mening dat álle kinderen en jongeren recht hebben op onderwijs en behandeling en/of zorg. Juist de kinderen of jongeren met een ziekte, aandoening of beperking hebben naast onderwijs veelal ook revalidatiebehandeling, zorg en ondersteuning nodig. Bij Ulingshof maken we ons sterk om deze verschillende systemen te laten aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van het individuele kind.

Ons werkgebied

Ulingshof is gevestigd aan de Ulingshofweg 26 in Venlo. Vanuit deze locatie ondersteunen wij kinderen en jongeren tussen de 2 en (maximaal) 20 jaar uit de regio Noord- en Midden-Limburg.

Samenwerkingspartners

Kindcentrum Ulingshof is een samenwerking tussen Onderwijsgroep Buitengewoon, Adelante en PSW. Door de verschillende expertises samen te brengen kan er beter worden ingespeeld op de behoefte van een kind. Daarnaast zijn de drie organisaties al bekend met elkaars werkwijze en werken ze ook in andere initiatieven met elkaar samen.