Volverklaring

donderdag 20 juni 2024

Het bestuur van Onderwijsgroep Buitengewoon geeft voor SO en VSO Ulingshof met ingang van 19 juni 2023 tot nader order een volverklaring af.

De school heeft ruimte voor maximaal 140 leerlingen en biedt nu plaats aan 145 leerlingen in het nieuwe schooljaar. Daarmee is het maximum aantal leerlingen ruim overschreden. Dit betekent dat er tijdelijk geen leerlingen op de school kunnen worden toegelaten. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met de Samenwerkingsverbanden PO en VO Noord-Limburg.

Leerlingen die vanaf nu worden aangemeld, komen op de plaatsingswachtlijst en worden geplaatst zodra er weer plek is. Hierbij wordt gekeken naar de volgorde van aanmelding in combinatie met de ondersteuningsbehoefte. In overleg met de Samenwerkingsverbanden PO en VO Noord-Limburg en de gemeente Venlo kijken we naar een passende oplossing voor leerlingen die zich gemeld hebben bij Ulingshof.

Via deze website houden we u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.