Cultuurcoördinator

donderdag 20 april 2023
Benjamin Elshout, onze vakleerkracht muziek heeft onlangs het certificaat Interne Cultuurcoördinator behaald aan Hogeschool De Kempel. Dit betekent dat er een plan van aanpak ligt voor het Kindcentrum wat getoetst is aan de daarvoor geldende eisen gesteld door het LKCA. We gaan namelijk voor ‘cultuur met kwaliteit’ (CMK); de kern zal zijn ‘naar buiten’ d.m.v. verschillende kunstuitingen, excursies en workshops, en daaraan gekoppeld het creëren van geborgde verwerkingslessen.